Z inicjatywy Ks. Piotra Wawrzyniaka ówczesnego patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu przystąpiono do założenia pierwszej spółdzielni zaopatrzenia i zbytu w Mogilnie. 28 maja 1900 roku na I zebraniu organizacyjnym zapadła decyzja o powołaniu spółki surowcowej pod firmą „ROLNIK” w Mogilnie. Natomiast datę założenia i jej początkową działalność gospodarczą należy opierać na akcie rejestracyjnym Sądu Grodzkiego w Mogilnie, który nosi datę 3 czerwca 1901 rok. Ks. P. Wawrzyniak obarczył „ROLNIKA” dwoma zadaniami:

1) ułatwienie zbytu zboża dla utrzymania należytej ceny na miejscowym targu;
2) dostarczenie rolnikom nawozów, nasion, pasz z gwarancją jakości.

Przy założeniu „ROLNIK” liczył 27 członków. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Mogilnie powstaje 26 maja 1945 roku Zgodnie dokumentem rejestracyjnym wydanym przez Sąd Okręgowy w Gnieźnie 26 czerwca 1945 roku – terenem działalności spółdzielni była gmina Mogilno Wschód i Zachód. W ciągu tych niespełna 60 lat działalności Spółdzielni dominują: sprzedaż środków do obsługi rolnictwa, materiałów budowlanych, stolarki, opału, surowców wtórnych, usług wielobranżowych, gastronomicznych, skup płodów rolnych, produkcja piekarnicza i ciastkarska, handel detaliczny na terenach wiejskich i miejskich. W chwili obecnej Gminna Spółdzielnia „SCh” to:

- piekarnia – Mogilno,
- ciastkarnia,
- stacja obsługi samochodów,
- stolarnia - indywidualne zamówienia,
- 2 magazyny ze sprzedażą nawozów, materiałów budowlanych, pasz, opału - Mogilno i Marcinkowo,
- 2 punkty skupu zbóż i rzepaku - Mogilno i Marcinkowo,
- 5 sklepów detalicznych,
- stoisko w MILA – Mogilno.
Spółdzielnia wynajmuje również budynki i pomieszczenia magazynowe, handlowe, gastronomiczne.